Led din salong til suksess

Led din salong til suksess

Kurs trailer

Kursleder Maria Åberg
Tid til kurs 25 minuter
Antall leksjoner 4
Språk Svensk

Kursinformasjon

Del 1: Hva motiverer dine medarbeidere
Ønsker du mer motivasjon hos teamet ditt? Hva er forskjellen mellom ytre og indre motivasjon? Motivasjon er en suksessfaktor for vår salong, og i denne delen viser vi hvordan du kan utvikle forutsetninger for å skape en langsiktig og bærekraftig motivasjon hos deg og din salong.

Del 2: Målsetting for salongen
Ønsker du at alle i teamet ditt skal strebe i samme retning - mot samme mål? Har dere en tydelig visjon? Jo flere av dine medarbeidere som føler seg involvert i deres visjon og som tror på salongens målbilde, desto større sjanser for suksess.

 - Jo større er muligheten for å nå den. Lær hvordan du tydelig og konkret skaper et felles målbilde og får alle på salongen til å ønske å strebe etter det.

Del 3: Avtale

Ønsker du som leder å oppnå målbildet dere nettopp har satt og å føle en mening i deres visjon?
Da er dette avsnittet for deg. En av de viktigste oppgavene for å nå målet er å skape klarhet både for deg som leder og ditt team i form av en avtale. Her starter reisen for å nå deres mål på en trygg måte med motivasjon og tillit i teamet. En avtale inneholder klarhet i hva dere forventer av hverandre, og risikoen for misforståelser minsker, noe som igjen gjør at dere kan unngå eventuelle frustrasjoner og konflikter.

Del 4: Tilbakemelding
Hvordan gi tilbakemeldinger som gir effekt til ditt team?
Tilbakemelding handler om hvordan du opptrer når du skal fortelle hva du mener om ditt teams arbeidsinnsats knyttet til deres felles avtaler og felles målbilde.
Det handler om hvordan, når og på hvilken måte du leverer det, og hvordan du håndterer reaksjonene du møter hos deg selv og ditt team.
Å ha en gjennomtenkt struktur for tilbakemelding er en av de viktigste delene for å lykkes som leder, og det diskuterer vi i dette avsnittet.

nb_NONorwegian